Information – Flag, Vimpler og standere

Klauber-Flag leverer alle former for flag som dannebrogsflag, dannebrogsvimpler, dannebrogsstander og reklameflag af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

 

Information – dannebrogsflag: 

Et flag er et signalgivende stykke klæde, der hænger fra en flagstang, enten på jorden eller fra en bygning. Små flag båret i hånden i en kort stav, fx til semafor-signalering eller inden for idræt, kaldes også flag, hvorimod et større håndbåret flag kaldes en fane. En mindre fane, der bæres til hest, eller et flag monteret på et køretøj for at identificere indehaveren kaldes en standart.
En flagstang kan, for ikke at stå tom, når der ikke flages, forsynes med et langt, båndformet flag kaldet en vimpel.
I marinen anvendes også personlige flag for at markere, at fx en befalingsmand eller et statsoverhoved er om bord. Et sådant vimpellignende, men kortere, flag forsynet med mærke og split kaldes en stander.
Nogle lande anvender til søs et særligt flag, der hejses i stævnen, når skibet ligger ved kaj. Et sådant flag kaldes en gøs.
Et flag for en stat indeholder ofte farverne fra statens våbenskjold, gerne ordnet i vandrette striber; siden Den Franske Revolution anvendes dog også lodrette striber. Andre flag, fx europæiske korsflag, er dog ikke afledt af et våbenskjolds farver.
En gengivelse af et våbenmærke på et flag, hvor ikke blot farverne, men også motivet gengives, således at flaget simpelt hen er våbenskjoldet på flagdug, kaldes et banner.
Studiet af flag kaldes vexillologi.

Information – dannebrogsvimpel:

Da det ikke er pænt at have en tom flagstang stående, kan man hejse en Dannebrogsvimpel, når man ikke bruger flaget. Vimplen bør være hejst dag og nat, og kun tages ned når flaget skal hejses. Vimplen er monteret med en vimpelstang, hvortil flagclipsene på linen passer, den clips der er monteret på linen fra knoppen, skal have et aflangt hul med en slids i, således at stangen kan skubbes op i dette hul og låses med clipsen fra nedhalerlinen. Vimplens længde er det halve af stanges højde.

Vimplen skal kunne bevæge sig frit i alle retninger. Vimplen bør ikke være hejst med knuder, dette er svært at undgå, men der findes mange gode løsninger på dette problem, der er såkaldte vimpelskånere i handelen, men en vimpel fra Klauber-Flag er produceret i bedste kvalitet nemlig vævet spunpolyester på 155 gr. pr. m2.

Intet hjælper dog i alle tilfælde. Ofte er problemet, at stangen står placeret således, at der er meget turbulens omkring stangen, og dette er skyld i knuderne. Vores bedste erfaring mod dette problem er en vimpel, som er en smule kortere, eller prøv en Dannebrogsstander dette kan evt. hjælpe og koster ikke ekstra.

Information – Dannebrogsstander:

En Dannebrogsstanger er en ny type til daglig brug på flagstangen, og den skal behandles som en vimpel. Forskellen på vimpel og stander ses både i længde og højde, da standeren er lavet 50 cm. i højden ved stangen, Klauber-Flag kan dog leverer standere i alle højder og længder, efter bestilling, Vimplen er kun 22 – 24 cm. Standeren hejses som et flag da der er monteret flagclips i top og bund. Standeren bør have en længde på mindst 1/3 af stangens højde. Standeren bruges, hvor man ønsker mere fylde på stangen, eller hvor vimpler er for lange, den er mere holdbar end vimplen, på grund af at den ikke er så lang, men visse steder vil den dog også slå knuder nøjagtigt som vimplen. Intet hjælper 100% desværre.

HOLDBARHEDEN.: Det må forventes at dannebrogsvimplen og standerens holdbarhed er omkring 6-8 måneder (vi regner fra fakturadatoen da andet ikke kan bevises), afhængig af om vimplen eller standeren hejses i efteråret eller foråret, samt vind og vejr i løbe af vinteren også frost og islag betyder meget. Vimplen og standeren vil slå knuder (kan ikke undgåes), som skal bindes op straks de opstår, ellers kommer der flere (mange flere). Det vil være en god ide at nedtage vimplen og standeren i de hårde vintermåneder så de kan “hvile sig lidt”. HUSK at de yderste 10% af standeren oprindelige længde repareres gratis (afklippes) der betales kun for returportoen. På grund af ovennævnte klare beskrivelse og den gratis reperation, erstattes itublæste vimpler og standere ikke, men ovennævnte betraktes som almindelig slidtage.

STANDARD: Alle flag (undtagen polyesterflag) leveres i vævet polyester på 155 gr pr m2, det ligner/føles som uld fra gamle dage. Mindre flag, til og med 100 cm leveres med løbegang, snorløkke eller sejlringe i top og bund, resten leveres med flagkroge i top og bund.

ØNSKERS der anden montering, kan det leveres, skal noteres under notater. Desuden vil det være en fordel at få monteret en drejelig schvirvel i top og bund af flag der benyttes på de helt store stænger. Alt dette skal aftales ved bestilling, ellers leveres som standard montering.

DEKORATIONSFLAG: Leveres i 110 gr strikket polyester, ses som en tynd blank flagdug, med islået sejlringe i lenningens top og bund. Disse flag modtages ikke til reperation.

Ring 86447260 eller send en e-mail til tage@Klauber-Flag.dk og få nærmere oplysninger.