Information – Flagning med Dannebrog og andre nationers flag.

Klauber-Flag leverer alle former for flag som dannebrogsflag, dannebrogsvimpler, dannebrogsstander og reklameflag af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.
Læs herunder om de forskellige kvaliteter.

Internationale sportskonkurrencer, kongresser, skoler, centre og ikke mindst det Danske erhvervsliv, synes i højere grad end nogensinde tidligere at være præget af ønsket om at markere sig med de besøgende nationers flag udenfor virksomheden, samt et par bordflag på bordet i mødelokalet, evt. nogle papirflag diskret dekoreret i receptionen. Så er der ikke et øje tørt.

Men der skal flages korrekt, derfor skal man allerede i god tid ansøge den lokale politimester om tilladelse til at flage med de af Danmark IKKE anerkendte landes flag. Dette er typisk stater udenfor Norden og EU samt FN flaget og EU flaget.

Tilladelsen gives næsten altid, men der er visse ting, der skal være opfyldt. Tilladelsen betinges af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen kan fraviges, hvis man kun har èn flagstang til rådighed (ikke to flag på samme stang). Der bør ikke flages med fremmede staters flag på dage, hvor man i Danmark mindes særlige nationale begivenheder.

Bortset fra de herover noterede stater, (sammen med eller uden Dannebrog), består der et almindeligt forbud mod at flage med fremmede nationers flag på dansk territorium. Undtaget fra forbudet er ambassader, konsulater m.v. samt skibe. Skibe må vise fremmede flag efter international sædvane.

Samtidig må man ikke flage med udenlandske flag på officielle Danske flagdage, heller ikke hvis firmaet får udenlandsk besøg og ønsker at markere dette med flag, her bør man kun vises flaget indendøres på en miniflagstang.

Dannebrog og internationale flag

Hvis der flages med Dannebrog og andre nationers flag, skal alle flag mindst have det samme vandrette mål, dog kan Dannebrog godt være større, hvis det hejses i en højere stang for at være mere synligt.

Dette skyldes især at der er over 48 forskellige højder på officielle internationale flag med samme længde, så derfor ses forskellen ikke så meget, når det er højden der er varierer. Det er derfor Klauber-Flag altid benævner det vandrette mål først. Her ser du hver nations flagstørrelse som forholdstal (eks.: 2:3 er 300 x 200 cm. = LxH).

For at flagene vises i den rigtige rækkefølge, skal de ophænges alfabetisk. Skal det være HELT RIGTIG, så skal de ophænges efter det franske alfabet. Dette skyldes at diplomatsproget i dag er fransk, og i gamle dage var militær sprog også fransk, og brugen af flag var tidligere forbeholdt militæret.
Du finder landets navn på fransk her.

Står flagstængerne på række, skal Dannebrog enten hejses på stangen længst til venstre for tilskueren, eller stangen i midten.

Dannebrog skal altid først op og sidst ned, derefter følger de andre nationers flag i alfabetisk rækkefølge (mest korrekt er fransk). Dette gælder også placeringen. Herunder ses to muligheder:

DANMARK * A-land (alfabetisk) * B-land (alfabetisk) * C-land (alfabetisk) osv.

         

ELLER
C-land (alfabetisk) * A-land (alfabetisk) * DANMARK * B-land (alfabetisk) * D-land (alfabetisk) osv.

            

Ønsker du ikke i første omgang at købe et internationalt flag, kan du hos Klauber-Flag leje mange flag i de mest brugte størrelser. Kontakt Klauber-Flag for et tilbud i god tid.

Nederst på denne side kan du se ALLE nationer listet efter det franske alfabet.

Der må aldrig hejses flere flag på samme flagstang.

Hvis særlige grunde – f.eks. gæstevenskab – taler for det, kan man bryde den alfabetiske rækkefølge og anbringe det lands flag, som ved denne særlige lejlighed skal hædres, næst efter Dannebrog.

Når et overnationalt flag – f.eks. FN-flaget – anvendes, skal dette have den fornemste plads og helst hejses på en stang, der er særligt placeret.

I alle tilfælde gælder, at opstillingen, der er beskrevet andet sted på siden, skal ses fra tilskuerens plads.

Flagning den 9 April ?

På denne dag gælder der særlige regler for flagning med Dannebrog og internationale flag. Da det er en officiel flagdag hvor der flages på halv stang til kl. 12:00. Herefter på hel stang resten af dagen. Der må kun flages med dansk flag denne dag. Skulle du have behov for at flage med udenlandsk flag på denne dag, så gør det kun indendørs på en miniflagstang.

Fransk alfabetisk – officiel rækkefølge

Afghanistan

(Afghanistan)

Afrique du Sud

(Sydafrika)

Albanie

(Albanien)

Algérie

(Algeriet)