Information – Flagning med Dannebrog og
int. flag

Klauber-Flag leverer alle former for flag som dannebrogsflag, dannebrogsvimpler, dannebrogsstander og reklameflag af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.
Læs herunder om de forskellige kvaliteter.

Hvad er flag

Et flag er et signalgivende stykke klæde, der hænger fra en flagstang, enten på jorden eller fra en bygning. Små flag båret i hånden i en kort stav, fx til semafor-signalering eller inden for idræt, kaldes også flag, hvorimod et større håndbåret flag kaldes en fane. En mindre fane, der bæres til hest, eller et flag monteret på et køretøj for at identificere indehaveren kaldes en standart.
En flagstang kan, for ikke at stå tom, når der ikke flages, forsynes med et langt, båndformet flag kaldet en vimpel.
I marinen anvendes også personlige flag for at markere, at fx en befalingsmand eller et statsoverhoved er om bord. Et sådant vimpellignende, men kortere, flag forsynet med mærke og split kaldes en stander.
Nogle lande anvender til søs et særligt flag, der hejses i stævnen, når skibet ligger ved kaj. Et sådant flag kaldes en gøs.
Et flag for en stat indeholder ofte farverne fra statens våbenskjold, gerne ordnet i vandrette striber; siden Den Franske Revolution anvendes dog også lodrette striber. Andre flag, fx europæiske korsflag, er dog ikke afledt af et våbenskjolds farver.
En gengivelse af et våbenmærke på et flag, hvor ikke blot farverne, men også motivet gengives, således at flaget simpelt hen er våbenskjoldet på flagdug, kaldes et banner. Disse farver, på banneret eller flaget, kaldes også for “motivet”, er for det meste er disse applikeret (påsyet) på, og for de mere avanceredes motivers vedkommende vil disse være påtrykte eller i dag printet.
Studiet af flag kaldes vexillologi.

Flagoversigten er først og fremmest ment som en prisliste med tilhørende flag vist i farver, og vist i nationens rigtige forhold, derfor hæfter Klauber-Flag IKKE for rigtigheden i teksterne der tilhører hver nations flag, da disse oplysninger er hentet fra forskellige medier som Klauber-Flag ikke kender rigtigheden af.

STANDARD: Alle flag (undtagen polyesterflag) leveres i vævet polyester på 155 gr pr m2, det ligner/føles som uld fra gamle dage. Mindre flag, til og med 100 cm leveres med snorløkke i top og bund, resten leveres med flagkroge i top og bund.

ØNSKER: Der kan være andre montering af 50 cm flag, disse kan leveres med løbegang til en rundstok, eller med en meget lang line for montering på miniflagstænger. Desuden vil det være en fordel at få monteret en drejelig schvirvel i top og bund af flag der benyttes på store stænger. Alt dette skal aftales ved bestilling, ellers leveres som standard montering.

POLYESTERFLAG: Leveres i 110 gr strikket polyester, ses som en tynd blank flagdug, med islået sejlringe i lenningens top og bund. Disse flag modtages ikke til reperation.

Internationale sportskonkurrencer, kongresser, skoler, centre og ikke mindst det Danske erhvervsliv, synes i højere grad end nogensinde tidligere at være præget af ønsket om at markere sig med de besøgende nationers flag udenfor virksomheden, samt et par bordflag på bordet i mødelokalet, evt. nogle papirflag diskret dekoreret i receptionen. Så er der ikke et øje tørt.

Men der skal flages korrekt, derfor skal man allerede i god tid ansøge den lokale politimester om tilladelse til at flage med de af Danmark IKKE anerkendte staters flag. Dette er typisk stater udenfor Norden og EU samt FN flaget og EU flaget.

Tilladelsen gives næsten altid, men der er visse ting, der skal være opfyldt. Tilladelsen betinges af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen kan fraviges, hvis man kun har èn flagstang til rådighed (ikke to flag på samme stang). Der bør ikke flages med fremmede staters flag på dage, hvor man i Danmark mindes særlige nationale begivenheder.

Bortset fra de herover noterede stater,  (sammen med eller uden Dannebrog), består der et almindeligt forbud mod at flage med fremmede nationers flag på dansk territorium. Undtaget fra forbudet er ambassader, konsulater m.v. samt skibe. Skibe må vise fremmede flag efter international sædvane.

Dannebrog og internationale flag

Hvis der flages med Dannebrog og andre nationers flag, skal alle flag mindst have det samme vandrette mål, dog kan Dannebrog godt være større, hvis det hejses i en højere stang for at være mere synligt.

Dette skyldes især at der er over 48 forskellige højder på officielle internationale flag med samme længde, så derfor ses forskellen ikke så meget, når det er højden der er varierer. Det er derfor Klauber-Flag altid benævner det vandrette mål først. Under alle flag ser du hver nations flagstørrelse som forholdstal (eks.: 2:3 er 300 x 200 cm. = LxH).

For at flagene vises i den rigtige rækkefølge, skal de ophænges alfabetisk. Skal det være HELT RIGTIG, så skal de ophænges efter det franske alfabet. Dette skyldes at diplomatsproget er fransk, og i gamle dage var militær sprog også fransk, og brugen af flag var tidligere forbeholdt militæret.
Du finder landets navn på fransk ved at klikke på knappen nederst på siden.

Står flagstængerne på række, skal Dannebrog enten hejses på stangen længst til venstre for tilskueren, eller stangen i midten.

Dannebrog skal altid først op og sidst ned, derefter følger de andre nationers flag i alfabetisk rækkefølge (mest korrekt er fransk). Dette gælder også placeringen. Herunder ses to muligheder:

DANMARK * A-land (alfabetisk) * B-land (alfabetisk) * C-land (alfabetisk) osv.
ELLER
C-land (alfabetisk) * A-land (alfabetisk) * DANMARK * B-land (alfabetisk) * D-land (alfabetisk) osv.

Ønsker du ikke i første omgang at købe et internationalt flag, kan du hos Klauber-Flag leje mange flag i de mest brugte størrelser. Kontakt Klauber-Flag for et tilbud i god tid.

Nederst på denne side kan du se ALLE nationer listet efter det franske alfabet.

Der må aldrig hejses flere flag på samme flagstang.

Hvis særlige grunde – f.eks. gæstevenskab – taler for det, kan man bryde den alfabetiske rækkefølge og anbringe det lands flag, som ved denne særlige lejlighed skal hædres, næst efter Dannebrog.

Når et overnationalt flag – f.eks. FN-flaget – anvendes, skal dette have den fornemste plads og helst hejses på en stang, der er særligt placeret.

I alle tilfælde gælder, at opstillingen, der er beskrevet herover, skal ses fra tilskuerens plads.

Flagning den 9 April ?

På denne dag gælder der særlige regler for flagning med Dannebrog og internationale flag, disse regler kan du læse ved at gå til siden “Flagkalender” og gå til den 9 April.

Fransk alfabetisk – officiel rækkefølge

Afghanistan

(Afghanistan)

Afrique du Sud

(Sydafrika)

Albanie

(Albanien)

Algérie

(Algeriet)