Spørgsmål og svar

Information – Flagets daglige brug – gode spørgsmål kræver fornuftige svar.

Klauber-Flag beskriver på denne side hvordan vi i Danmark bør bruge det danske flag. Da der ikke findes nogen dansk flaglov, er alle oplysninger samlet fra diverse literatur og internettet. Derfor kan Klauber-Flag ikke på nogen måde drages til juridisk ansvar, såfremt besvarelsen er forkert, disse er kun anvisninger. Det er altid læseren der som slutbruger er ansvarlig. Men meget er også noteret ud fra egen erfaring gennen mere end 50 år. Brug altid din sunde fornuft og er du i tvivel bør du måske undgå at flage den dag. 

Som skrevet i overskriften,  kræver gode spørgsmål fornuftige svar, og det er lige hvad denne side skal bruges til. Du har nogle gode spørgsmål og jeg kommer med de fornuftige svar.

Ovennævnte skal forståes således at jeg har samlet nogle af de mange spørgsmål som jeg gennem tiden har fået, som en slags overskrifter herunder, og klikker du på bjælken med et af disse spørgsmål, så kan du efterfølgende læse mit svar.

Spørgsmålene er noteret i vilkårlig rækkefølge, så det kan være du skal scrolle lidt ned på siden for at finde det du søger. Det kan også være at dit svar ligger gemt under flere spørgsmål. En god ide, vil være at starte med “SENESTE NYT“.

Finder du ikke det spørgsmål som du søger svar på, så send en mail til tage@klauber-flag.dk så får du mit svar i din mailbox, og jeg vil måske indsætte dit spørgsmål herunder (anonymt selvfølgelig) således at andre kan blive orienteret. På denne måde udvides denne side konstant.

Rigrig god fornøjelse med spørgsmål og svar herunder.:

Den seneste tilføjelse eller rettelse, var den 21.09.2020

SENESTE NYT?

22.09.2020 I dag begynder jeg på en større ændring på siden, forstået på den måde at alle generelle oplysninger på det enkelte land, fremover kun kan ses under “nationalflag”. Herefter beskrives produktet under det viste produkt eks.: kageflag eller bordflag. Det vil tage lang tid, så jeg håber på forståelse. TAK
16.09.2020 Fra i dag sælger Klauber-Flag også “strøflag”. Strøflag bruges, som navnet siger, til at strø med rund hånd ud over eks. fødselsdagsboret eller det nye brudepar.
13.08.2020 Monteringen af flag vises nu med foto.: løbegang 30 til 50 cm  snorløkker 50 til 100 cm  eller flagkroge fra 125 cm 
22.07.2020 Fra denne dato er det muligt at få udstedt et GAVEKORT hos Klauber-Flag. Læs venligst mere andet sted på siden.
08.07.2010 Mil leverandør af bordflag, har taget det Bornholmske flag med dobbelt kors ud af produktionen, på grund af manglende interesse. Du kan stadig købe det originale Bornholmer flag der er rød med grøn kors.
30.06.2020 Mississippi skal have nyt flag. det blev bestemt ved en afstemning i delstatens senat den 29.06.2020, med 91 stemmer for, og 23 imod. Det nye flag skal godkendes den 03.11.2020 sammen med præsidentvalget. 

Håber du kunne bruge svaret.

Hvem måtte flage med Dannebrog i gamle dage?

Fra 1843 og frem til 2. august 1854 var det kun kongemagten der måtte flage med Dannebrog. Først efter denne dato blev det tilladt for den almindelige dansker at flage med Dannebrog. Håber du kunne bruge svaret.

Må man bruge Dannebrog til dekoration?

Små dannebrogsflag på ca. 50 x 38 cm, og små plastik hurraflag eller små papir hurraflag bruges til dekoration. At sætte plastikflag eller papirflag op i hækken eller i indkørslen, som udsmykning synligt i forbindelse med fester, fødselsdage er tilladt. Ligledes må du også pynte dit juletræ med flag, det er ikke offentlig flagning. du må ikke lave trykt, tegninger eller skrevet tekst og logo på små stofflag, og heller ikke på små papirflag, selvom de kun bruges til fødselsdag eller jybilæumsudsmykning. Kunne du bruge dette svar.

Stormflag - hvad er det?

Et stormflag er et almindeligt Dannebrogsflag, men hvor flagets højde normalt er ca. 1/5 af flagstangens højde, så er er stormflag kun ca 1/10 af stangens højde. Før i tiden blev et stormflag forstærket, men det bliver det ikke mere da det har vist sig at en forstærkning er med til at svække flagets forkant.

Du skal altid tænke over hvor megen skade flaget kan forvolde, det kan være en knækket stang, et udhus, en vinterhave, en bil eller i værste fald en person. og det behøver ikke kun at være hos dig at skaden sker, det kunne også være over hos eller fra naboen.

Hvis du modtager et stormflag med en indlægsseddel hvorpå der er noteret en stanghøjde, så er det højden på stangen som dette flag normalt bruges til, det er ekke en fejl, du har modtaget et stormflag.

Herunder ser du de forskellige vindhastigheder, samt et forslag til hvilket flag du bør hejse. Klauber-Flag hæfter ikke for brugen af dette skema, det er kun dig der er ansvarlig.

Stille: 0,0 – 0,3 m/s – Flag med normal flag
Næsten stille: 0,4 – 1,5 m/s – Flag med normal flag
Svag vind: 1,6 – 3,3 m/s – Flag med normal flag
Let vind: 3,4 – 5,4 m/s – Flag med normal flag
Jævn vind: 5,5 – 7,9 m/s – Flag med normal flag
Frisk vind: 8,0 – 10,7 m/s – Flag med normal flag
Hård vind: 10,8 – 13,8 m/s – Flag med normal flag
Kuling: 13,9 – 17,1 m/s – Det bør overvejes at bruge stormflag
Hård kuling: 17,2 – 20,7 m/s – Skal der flages da med stormflag
Stormende kuling: 20,8 – 24,4 m/s – Skal der flages da med stormflag
Storm: 24,5 – 28,4 m/s – Skal der flages da med stormflag
Stærk storm: 28,5 – 32,6 m/s – Der bør ikke flages.
Orkan: 32,6 m/s og derover – Der skal ikke flages.

SPLITFLAG - hvad er det?

Splitflaget benyttes af statens civile og militære myndigheder og institutioner. Flaget skal bl.a. vaje på de officielle flagdage.
Der er ikke fastsat et samlet regelsæt for anvendelsen af splitflag. Ordningen hviler navnlig på kongelige resolutioner, en række administrative enkeltafgørelser og sædvane på området.
Splitflaget var tidligere forbeholdt orlogsflåden og Kongehuset, men i dag kendetegner splitflaget – med eller uden særlige mærker – statens civile og militære myndigheder og institutioner.
Splitflaget anvendes ved særlige lejligheder til flagning fra samtlige statslige myndigheders bygninger m.v. I tilknytning hertil har Justitsministeriet fastsat en række officielle flagdage, på hvilke, der består en pligt til at flage med splitflag fra samtlige statsbygninger.
Uden for de officielle flagdage har flagning med splitflaget efter den hidtidige praksis som udgangspunkt fortsat været forbeholdt Kongehuset og forsvaret.
Tilladelse til private til flagning med splitflag meddeles ved kongelig resolution efter indstilling fra Justitsministeriet. Der ses i tiden efter 1964, hvor sager vedrørende flag, flagning og flagføring blev overført fra Statsministeriet til Justitsministeriets sagsområde, ikke at være meddelt tilladelse til private personer til flagning med splitflag.
HÅBER DU FIK SVARET?

MÅ MAN FLAGE MED UDENLANDSKE FLAG?

Ja det må du gernemen der er lige noget du skal tage højde for, og det er:

Tilbage i 1957 bliver det tilladt at flage med det finske, islandske, norske og svenske flag, uden at der er givet særlig tilladelse fra politiet.
Tilbage i 1989 bliver det også tilladt at flage med det europæiske flag (EU-flaget), uden at der er givet særlig tilladelse fra politiet.
Tilbage i 2016 indføres der to nye officielle flagdage. Grønlands nationaldag hvor der flages med det grønlandske flag Erfalasorput den 21. juni, og Færøernes nationaledag, Olai Dag hvor der flages med det færøske flag Merkið den 29. juli.
Så der må gerne flages med de nordiske landes flag, FN flaget og EU flaget samt EU nationernes flag, uden særlig tilladelse.

MEN ønsker du at flage med andre nationers flag, bør du søge om tilladelse hos den lokale politimyndighed.

JUSTITSMINISTERIET SKRIVER.:

Det er som udgangspunkt forbudt her i landet at hejse andet flag end Dannebrog.

Forbuddet omfatter dog ikke fremmede staters gesandter, konsuler og vicekonsuler.

Disse er berettigede til at hejse vedkommende fremmede stats flag fra embeds­kontorer her i landet og for gesandters vedkommende tillige fra deres boliger.

Endvidere omfatter forbuddet ikke personer, der har fået tilladelse til at hejse en fremmed stats flag.

Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag meddeles af det lokale politi.

Som regel betinges tilladelserne af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang.

I de tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over én flagstang, må der ikke flages med flere flag på samme stang.

Det er dog tilladt private at flage med det grønlandske flag og det færøske flag uden særlig tilladelse. Det er endvidere tilladt at flage med finsk, islandsk, norsk og svensk flag, uden at det er nødvendigt at indhente særlig tilladelse hertil.

Endelig er det tilladt at flage med FN-flaget og det europæiske flag – dvs. EU-flaget – uden særlig tilladelse.

Håber du fik svar på dit spørgsmål.

HVORFOR KAN UDENLANDSKE FLAG HAVE EN RØD OG HVID FLAGKROG?

 

De udenlandske flag (og det danske) er forsynet med en rød flagkrog i toppen af flaget, og en hvid flagkrog i bunden af samme flag.

Det er fordi mange af de udenlandske flag kan vende på hovedet, især den med motiv og tekst, men også den med vandrette striber. Det danske og de nordiske korsflag kan ikke hejses forkert, men er aligevel monteret med de to farver på flagkrogene for at gøre flaghejsningen så let som muligi der hvor der skal hejses flere nationer hver dag.

Håber du fik svar på dit spørgsmål.

HVILKEN RÆKKEFØLGE SKAL UDENLANDSKE FLAG HÆNGE I?

 

Hvis du går til “Dannebrog og internationale flag”, så kan du dels læse hvorfor de udenlandske flag skal hænge i Fransk alfabetisk orden, og du kan også se hvordan hvert enkelt land staves på Fransk.

Går du til “for flag nørder” og siden “Fransk alfabetisk”, kan du visiuelt se rækkefølgen efter det Franske alfabet.

Håber du fik svar på dit spørgsmål.

HVORFOR FLAGES MED GRØNLANDSK OG FÆRØISK FLAG I DANMARK?

Det er fordi det er en officielle flagdag, og som har en særlig national betydning for samhørigheden mellem Danmark og de to lande. Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger – på den grønlandske flagdag (21 juni) dog med det grønlandske flag Erfalasorput og på den færøske flagdag (29 juli) med det færøske flag Merkið…

Håber du fik dit sver.

HVORNÅR SKAL FLAGET OP OG NED?

I Danmark følger vi solen når flaget skal op og ned, næsten.
Hejs aldrig flaget før kl. 8:00, og hal det ned senest ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8:00, skal flaget først hejses ved solopgang.
Flaget må aldrig være hejst efter solnedgang, medmindre det er tilstrækkelig belyst”. Flaget må godt tages ned før solnedgang, hvis det er mest praktisk for dig eller firmaet.

Håber du fik dit sver, mht. tilstrækkelig belyst, så finder du svaret i afsnittet “må man flage om natten”.

FLAGNING VED BEGRAVELSE?

Flagning i forbindelse med dødsfald finder normalt sted på dødsdagen. Hvis dødsfaldet sker sent på dagen, eks. kort tid før solnedgang, kan der også flages på halv stang dagen efter. Hvis døden indtræffer efter solnedgang, flages på halv stang dagen efter.
Flagning på halv stang i forbindelse med et dødsfald går forud for flagning på hel stang.

Håber du fil svar på det, læs også afsnittet FLAGNING PÅ HALV STANG.

FLAGNING PÅ HALV STANG?

Når der skal flages på halv stang, henvises til at midten af Dannebrog er ca. midt på flagstangen.
Ved dødsfald, og på visse mindedage eller ved særlige lejligheder kan der flages på halv stang.
Ved begravelser og bisættelser flages der på halv stang, indtil kisten er i jorden eller rustvognen er kørt bort. Derefter hejses flaget på hel stang til det skal nedtages.

VIGTIGT – Når flaget skal på halv stang, hejses det først helt til tops, bliver der et øjeblik, for derefter langsomt at blive trukket ned sådan at underkanten af flaget er ca. midt på stangen. Når flaget skal ned, så skal det først til tops, blive der et øjeblik, for til sidst at halet ned.

HEJS ALDRIG ET FLAG DIREKTE PÅ HALV STANG.

Håber det er svar på dit spørgsmål.

MÅ PRIVATE FLAGE PÅ HEL LANGFREDAG?

Falder din festdag sammen med langfredag, kan du som privatperson eller firma godt flage på hel hele dagen, da det kun er statsinstitutioner og kirker der skal flage på halv langfredag.

Håber det er svar på dit spørgsmål.

KLAUBER-FLAG OG CORONA.:

SIDSTE NYT VEDR. CORONA FRA KLAUBER-FLAG 30.06.2020
Klauber-Flag og vores leverandører, arbejder nu normalt, dvs. at produktionen og leveringstiden er normal.
NYT OM CORONA FRA KLAUBER-FLAG 03.06.2020
Klauber-Flag arbejder nu “næsten” normal, der kan være lidt med leveringstiden på de store trykopgaver. 
NYT OM CORONA FRA KLAUBER-FLAG 06.05.2020
Klauber-Flag vil gerne takke alle de søde kunder og leverandører, som til dato har bakket så fint op om denne hjemmeside, og har været med til at skabe den bedste omsætning i april måned som man kan tænge sig, men ikke turde håbe på under denne Corona pandemi. 1000 tak til alle 🙂 🙂 Men det er ikke forbi, og Klauber-Flag et stadig klar til at yde det bedste vi kan.
NYT OM CORONA FRA KLAUBER-FLAG 07.04.2020.:
Klauber-Flag holder telefonen åben i HELE PÅSKEN, således vil jeg kunne besvare dine spørgsmål vedrørende handel på Klauber-Flag’s hjemmeside, og evt modtage en bestilling. Det er IKKE muligt at afhente varer eller afsende bestillinger. 
NYT OM CORONA FRA KLAUBER-FLAG 20.03.2020.:
På nuværende tidspunkt, kan jeg forudse at leveringstiden på de reklameflag ordre der er i “hus” (p.t. ikke øvrige produkter) vil blive ca. 1 uger forlænget.
NYT OM CORONA FRA KLAUBER-FLAG 16.03.2020.:
Vi har i dag besluttet at lave længere afstand mellem vores maskiner og øvrigt personale, dette gøres for at minske smittefaren på systuen, og vil forhåbentlig ikke ramme vores leveringstid, da ordre tilgangen forventes at aftage. Til dato skulle 95% af leveringstiderne gerne overholdes på de ordre der er i hus.

NYT OM CORONA FRA KLAUBER-FLAG 13.03.2020.:
Som følge af regeringens indgreb vedr. Corona virusen, så kan der på sigt måske blive problemer med at overholde leveringstiden. I øjeblikket, den 12.03.2020, er der ingen problemer med at overholde leveringstiderne på de ordre som er i hus, men dette kan jo ændre sig fra dag til dag.
NYT OM CORONA FRA KLAUBER-FLAG 10.03.2020
Fravigelse af retningslinjerne for statslige myndigheders flagning under covid-19-epidemien
En stor del af de ansatte i staten er på nuværende tidspunkt hjemsendt som følge af covid-19-epidemien. På den baggrund fraviges de almindelige retningslinjer for statslige myndigheders pligt til at flage med Dannebrog på de officielle flagdage den 9. april 2020 (Besættelsesdagen), den 10. april 2020 (Langfredag), den 12. april 2020 (Påskedag), den 16. april 2020 (Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag), den 29. april 2020 (Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes fødselsdag) og den 5. maj 2020 (Befrielsesdagen). De statslige myndigheder bør således alene flage, i det omfang myndighederne er bemandet med medarbejdere, der kan forestå flagning, uden at det påvirker varetagelsen af kritiske funktioner.
Håber du kunne bruge svaret.

MÅ PRIVATE FLAGE MED UDENLANDSK FLAG?

Er du fastboende i Danmark og får besøg fra udlandet, kan politiet give tilladelse til flagning med udenlandsk flag, men kun en dag.
Det er ikke tilladt at flage med fremmede staters flag på dage, der også er officielle danske flagdage.
Du må gerne, som privat person flage med det grønlandske, færøske, finske, islandske, norske og svenske flag uden særlig tilladelse.
Herudover er det tilladt at flage med FN-flaget og EU-flaget, uden særlig tilladelse.

Når der flages med disse flag sammen med Dannebrog, skal Dannebrog altid have den bedste placering.

Håber det er svar på dit spørgsmål.

HVORDAN FOLDES OG OPBEVARES FLAGET?

Når flaget skal lægges sammen skal det ske på en sådan måde, at du ikke kan se det hvide kors i flaget når du er færdig.

Er flaget monteret med en flagsnor, bindes denne rundt om flaget som en “pølse”. Er flaget monteret med flagkroge, kan du vikle en egnet snor om “pølsen”. I begge tilfelde holder det på flaget, til næste gang du skal bruge det.

Flaget skal opbevares et tørt sted. Det kan ske i en pose, ikke af plastik da flaget skal kunne komme af med evt. fugtighed. Derefter henlægges flaget et sted hvor du undgår musebid og møl.

Et uldflag behandles på samme måde, med bør pakkes ind i et bommuldsklæde eller gammelt pudevår for at undgå møl

Håber det er svar på dit spørgsmål.

HVOR HØJ STANG OG FLAG I FORHOLD TIL HUS?

maaleskema

 

Håber det er svar på dit spørgsmål.

HVORFOR HEDER VORES FLAG DANNEBROG?

Oprindelig blev flaget kaldt “Dannebroge”. I tidens løb er dette blevet til DANNEBROG der betyder “Danernes klæde” eller mere nutidigt oversat, “Danskernes flag”.

Håber det er svar på dit spørgsmål.

DANNEBROG HAR TO FARVER - HVORFOR?

Dannebrog på land:
Pantone 186C svarer i RGB farver til R224 G024 B054 og HEX koden er #E31836.

Dannebrog til søs og Y.F. flaget:
Pantone 194C svarer i RGB farver til R172 G002 B052 og HEX koden er #AC0234.
(Det er ikke forkert at bruge flag på land i denne bodorøde farve, men forekommer ikke så ofte).

Håber det er svar på dit spørgsmål.

REKLAMEFLAG - HVAD ER DET?

 

Et reklameflag er en dug der hejses i en flagstang med et budskab i form af et logo eller en tekst. Dette flag er oftes rektangulært. Dugen kan også have form som en trekant, så er det en reklamevimpel eller en stander. Endelig kan dugen også være højere end den er bred, og så er det et højflag.

Et reklageflag kræver ingen særlig tilladelse, når blot motiv og tekst ikke kan opfattes krænkende for nogen.

Uanset hvilken type der vælges, så vil der altid være samme motiv synlig på bagsiden, dette vil dog være spejlvendt. Det kunne opfattes som et problem, men vores fantastiske hjerne læser/opfatter både motivet og tekst fra flagstangen og ud.

Da vinden her i landet ikke altid kommer fra samme retning, så vender flaget sig efter denne og på den måde opfatter vi for og bagside ens, alt efter hvornår vi ser flaget.

Kontakt Klauber-Flag for et godt tilbud, du skal bare oplyse størrelse (eller stanghøjde) og antal farver (medsend gerne pdf fil) og til sidst det antal du ønsker tilbud på.

Håber det er svar på dit spørgsmål.

REKLAMEHØJFLAG MED LODRET TEKST?

 

Et reklamehøjflag er et flag der typisk er dobbelt så høj som det er bred. Og hejses således at bredden er det vandrette mål.

Hvordan placeres en tekst på dette højflag? – ja det kan der være delte meninger om. Men hvis teksten ikke er for lang, vil den typisk stå vandret, og måske bliver den gentaget et par gange over hinanden.

Hvis teksten derimod er meget lang, og derfor svær at læse hvis den er vandret, vil man typisk vende teksten således at den læses lodret. Skal denne tekst så læses fra toppen og ned, eller fra bunden og op? Ja det ses der også flere bud på.

Men Klauber-Flag er af den opfattelse at det bedste er at læse ovennævnte tekst fra toppen og ned. Det er fordi det er sådan du læser titlen på en bog som står i din bogreol, teksten vil da være mere læsbar på denne måde, og flaget er jo altid i bevægelse. Du ser ingen (næsten ingen) tekster der begynder nedefra og op på ryggen af en bog.

Men på et reklamehøjflag må du gøre med teksten som du vil.

Håber det er svar på dit spørgsmål.

JEG ER DANSKER OG BOER I UDLANDET, KAN JEG HANDLE HOS KLAUBER-FLAG?

Ja det kan du godt, og det gælder også hvis du boer på Grønland eller Færøerne. Men der er lige et par ting som vi skal have styr på inden. Du vil modtage et tilbud indeholdende din henvendelse og fremsendelsesmetoden, enten med post, skib eller fly. I tilbudet vil typisk stå at ordren skal være afregnet før den afsendes, det vil sige at jeg skal have modtaget det fulde beløb incl. fragt før jeg afsender ordren.

Er det et større beløb, kan dette deles, således at jeg modtager 60% før produktionens start, og de sidste 40% før afsendelsen.

Kan ovennævnte ikke godkendes, så bliver der ingen handel.

 

Håber det er svar på dit spørgsmål.

HVOR GAMLE ER DE UDENLANDSKE FLAG?

 

Hvis du klikker på overskriften “for flag nørder” øverst på siden, og derefter klikker på teksten “flag i dato orden“, så ser du alle nationalflag i dato rækkefølge, efter hvornår de er hejst 1. gang, eller hvornår der er foretaget størrer ændringer på flaget.

Først ser du det yngste flag, og helt nede på siden, finder du Danmark da dette er det ældste uændrede flag i verden.

Håber det er svar på dit spørgsmål.

MÅ FIRMAER OG ORGANISATIONER HAVE MOTIV PÅ DANNEBROG?

Nej der må IKKE være motiver på dannebrogsflaget.
Undtaget er Kongehuset og offentlige instititioner.
Der må godt vøre motiver på faner, så som fagforeningsfaner, idrætsforeningers faner og andre faner.

Håber det er svar på dit spørgsmål.

GAVEKORT HOS KLAUBER-FLAG

Klauber-Flag udsteder gerne gavekort, på varer som kan, og skal købes her fra hjemmesiden.

Hvardan gør du! – Du vælger den varer som du vil give i gave, og foretager dit køb helt på normal vis. MEN før du afslutter betalingen, skal du udfylde leveringsadressen med nav og adresse på den som skal modtage gavekortet.
I felter bemærkninger, SKAL der skrives dato for hvornår gavekortet gives.

Du modtager en orderbekreftelse med teksten GAVEKORT, og pålydende det beløb som svarer til den vare du har valgt pluds fragten. Der vil stå en dago for udstedelse, og en udløbsdate (som er 2 mdr. efter den dato for hvornår gavekortet gives). Der vil også være en beskrivelse af den varer som gavekortet er udstedt til.

Gavekortet sendes til dig på mail, og du sørger selv for afleveringen til den person som gavekortet er udstedt til. Modtageren har så 2 måneder til at benytte gavekortet, og det gøres ved at rette henvendelse til Klauber-Flag og oplyse dit navn og det ordrenr. der er noteret på gavekortet.

Benyttes gavekortet ikke, vil du blive kontaktet for at oplyse et kontonr. hvor beløbet kan tilbageføres til. Der tilbageholden dog 100,00 kr i administrationsgebyr.

Gavekortet kan kun benyttes til den varer som er noteret på kortet, da dette typisk ikke er en lagervare men skal fremstilles til modtageren af gavekortet.

Håber du kunne bruge svaret.

KLAUBER-FLAG - SEND OG MODTAG PAKKER?

Klauber-Flag afsender hovedsalig med GLS, dog sendes nogle ordre med PostNord. Det kan være pakkens størrelse, leveringstiden eller afhentnings tidspunktet der er afgørende.

Klauber-Flag sender og modtager, som udgangspunkt, ikke pakker med DAO – Dette skyldes at de arbejder/aflevere om natten, hvor de ofte ringer på døren, dette har Klauber-Flag modtaget flere klager over. Samtidig svare de på min henvendelse, at de ikke kan garantere erhvervsleveringer, da de kører i nattetimerne. Derfor skal jeg altid afhente disse pakker rundt i byen, hvilket er for besværligt. Pakker som kunden fremsender med DAO, og som IKKE bliver afleveret på firmaets adresse, resikerer derfor at komme retur til afsender. Beklager dette.

Hvis du boer i Randers eller et af de herunder viste postnumre, får du fremsendt din bestilling med 50% på fragtprisen.
Boer du i Randers området, med postnr.: 8900 + 8920 + 8930 + 8940 + 8960, vil leveringen koste 30,00 kr incl. moms, hvilket er 50% af  den normale fragtpris, det er pga. at der tidligere kunne afhentes på den gamle adresse.
Du skal blot foretage og gennemføre din handel på hjemmesiden helt normalt, systemet finder selv din rabat.

Håber du kunne bruge svaret.

DU BOER I RANDERS OG VIL HENTE FLAG HOS KLAUBER-FLAG?

Du kan altid aftale et møde med mig på Tyvdalen 10, men det skal først bekræftes af mig på telefon eller mail, da jeg kan være på kundebesøg eller lignende.
Det er ikke muligt at afhente flag på Tyvdalen 10, da der ikke er en fysisk butik. Jeg opfordre dig til at handle fra hjemmesiden, fordi ! – ja det kan du læse herunder:
Hvis du boer i Randers eller et af de herunder viste postnumre, får du fremsendt din bestilling med 50% på fragtprisen.
Boer du i Randers området, med postnr.: 8900 + 8920 + 8930 + 8940 + 8960, vil leveringen koste 30,00 kr incl. moms, hvilket er 50% af  den normale fragtpris, det er pga. at der tidligere kunne afhentes på den gamle adresse.
Du skal blot foretage og gennemføre din handel på hjemmesiden helt normalt, systemet finder selv din rabat.

Håber du kunne bruge svaret.

Hvem må flage med Dannebrog i dag?

I dag må alle danske statsborger flage med det danske stutflag (ikke splitflaget).

JUSTITSMINISTERIET SKRIVER.:

Reglerne om flagning fremgår ikke af en samlet lov, men findes derimod spredt i en række forskellige forskrifter.
Dannebrog kan se ud på forskellige måder. Det mest almindelige er det firkantede stutflag. Der findes ingen lovgivning om privates brug af stutflaget, men der findes en række retningslinjer, som det er velanset at følge. Herudover findes der bl.a. splitflaget, der som altovervejende hovedregel er forbeholdt statslige myndigheder.
Der findes en række faste, officielle flagdage, som er dage med en særlig national betydning. Herudover vil f.eks. dage med vigtige statsbesøg fra udlandet eller særlige mærkedage i kongehuset typisk være flagdage.
Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger, mens private ikke er forpligtet til at flage på de officielle flagdage.
Det er i Danmark ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden tilladelse fra politiet. Man må dog gerne flage med det grønlandske flag, det færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget uden tilladelse.

Håber du kunne bruge svaret!

HVORFOR KAN JEG IKKE LÆGGE VAREN I KURVEN:

Jeg tror ikke du har husket at aktivere den grå bjælke for FLAGSTANFSHØJDEN, eller den for VARIANT, prøv det.

De to grå bjælker for hhv. ”Vælg flagstangs højde:” og ”Vælg variant:” skal begge aktiveres.
Det er fordi du har har to muligheder for at finde dit flag, enten fordi du kender stanghøjden eller ved at du er bekendt med flagets længde. Men begge bjælker skal agtiveres for at du kan lægge i kurven.

Håber du kunne bruge svaret.

Flagning i stormvejr?

På dage hvor det blæser kraftigt eks. stormende kuling (20,8 – 24,4 m/s), vil det være bedst at tage flaget ned, eller slet ikke at hejse det. Men der kan være situationer hvor der skal flages på sådan en blæsende dag. Det kan være fra kirker og andre offentlige bygninger.
Hvis flaget skal hejses, så bør du i det mindste købe et stormflag. Læs om, og køb stormflaget under alle flag – DanmarkHåber du kunne bruge svaret.

Stut, split, orlogs og andre sjove navne?

Det kan være svært af finde ud af hvad de forskellige navne betyder, her skal jeg prøve at forklare nogle af dem:

FLAG: Et klæde der hejses  på en stang, kan være et Dannebrogsflag.
VIMPEL: En vimpel hejses i flagstangen for at denne ikke bør stå tom.
VIMPELSTANG: Er den plast stang med et øje på midten, som er monteret på den brede del af en Dannenrogsvimpel.
FLAGCLIPS/KROG: Er monteret i top og bund af et flag, en stander eller reklameflag og vimpler. Dette gør at der hurtigt og uden besvær kan skiftes mellem flag og vimpel selv om linen er våd, da der ikke bindes knude på linen.
STANDER: Det kan være en Dannebrogsstander der bebyttes på samme måde som vimplen. Det er samtidig også navnet på et trekanter stykke stof som bruges til søs. Alle sejlklubber har en “navnestander”.
DANNEBROGSRØD: Dette er farven på det Danske flag til lands. Der bruges PMS 184c.
ORLOGSRØD: Dette er benævnelsen og farven for det danske flag til søs. Der bruges PMS 194c.
STUT: Er navnet på den facon som Dannebrogsflaget har.
SPLIT: Er navnet på statens flag. Her er øverste og nederste kanter ført ud i længden, og tilbage til øverste og nederste sammensyning af det vandrette kors.
BORDFLAG: Er den type flag som bruges på en bordstang, som igen bruges som bordpynt. Der kan bruges danske og udenlandske flag.
REJSEGILDEFLAG/VIMPEL: Er en lille vimpel, som er ½ rød og ½ hvid, og som er monteret på en stang til fastgørelse på spæret under rejsegildet.
KISTEFLAG: Er et flag i spcielt mål, og uden lenning og clips, som kisten pyntes med ved begravelsen. Det er ikke et almindelig Dannebrogsflag.
STRØFLAG.: Er et lille papirflag som dryssen over bordet som bordpynt, eller kastes over brudeparet.

Håber du fandt dit “ord”, hvis ikke så send mig en mail.

HVORFOR ER UDENLANDSKE FLAG IKKE LIGE HØJE?

Der findes ca. 300 forskellige nationalflag, hver land har sit eget flag med sit helt eget udseende, det kan være farverne, striberne eller motivet på flaget.
MEN flagets højde variere også fra land til land, se “flagnørder” / “Flagets størrelse” her vises hvert lands størrelse, længde og højde også kaldet forholdstal. I øjeblikker er der 27 forskellige højder på flag med samme længde. Jeg er klar over at i nogle lande ser man stort på dette, og laver alle flag i samme størrelse, men det ser forkert ud. Forestil dig det danske flag lavet som det engelske som er 2:1 (eks.: 200×100 cm) så vil de røde kvadratiske felter blive rektangulære, og de to andre røde felter bliver for lange i forhold til flagets højde FLAGET SER FORKERT UD. Derfor laver vi flagene efter hvert lands forhold for ikke at støde nogen.

Eks.herunder hvor alle flag har samme vandrette mål. Først Danmak rigtig, så Danmark med forkert højde, derefter England og Norge er rigtige.

   Norsk flag kan købes hos Klauber-Flag

Gå venligst til siden “flagets størrelse” under “for flag nørder” og læs meget mere.

Håber det er sver på spørgsmålet, ellers gå til siden “flagets størrelse”.

 

MÅ MAN FLAGE OM NATTEN?

 

Må man flage om natten, ja det hvis flaget er direkte belyst.  Belysningen kan være påmonteret direkte på flagstangen eller som projektør i nærheden.
Anden form for lys, så som gadebelygter, eller fra en flagstangsknop med LED-lys betraktes ikke som tilstrækkelig belysning ved flagning om natten.

Det er også tilladt at lade dine flag hænge om natten, hvis det vandrette mål (længden) er 100 cm eller derunder. Dette må være til glæde for hoteller og campingpladser der ikke behøver at tage denne størrelse flaf hver aften for så at hænge dem op i gen næste morgen. Det betyder også at lille Sørens flag ved legehuset også må blive hængende – herligt .

Håber det er sver på spørgsmålet.

 

MÅ MAN FLAGE MED FLERE FLAG PÅ SAMME STANG?

 NEJ er det korte svar, og der er som sådan ikke mere i det. Det er ikke tilladt at hejse andet end det danske flag og et hvilket som helst andet flag i din fagstang. Du må til tegnebogen og købe en stang mere, der er priser på hjemmesiden.

Håber det er sver på spørgsmålet.

 

REPERATION AF FLAG?

Flaget bør aldrig lægges sammen, hvis det er fugtig. Flaget, vimplen eller standeren han være fugtige, selvom det ikke har regnet, her tænkes på aftenduggen.
Flaget må ikke røre jorden. Det kan betyde, at flaget kan bliver jordslået. Hvis dannebrogsflaget, vimpelen eller standeren er slidt eller beskidt, det det ikke den rigtige måde at vise “flaget” på.
Du kan nu sende flaget til reparation og samtidig betale en fast pris incl. returnerings fragt. Du skal søge under “øvrige produkter” her finder du et billede af et slidt flag og teksten “raparation af flag” klik på billedet og læs teksten grundigt. HUSK at udprinte sedlen, udfylde det og sende det sammen med flaget til Klauber-Flag.
Flaget opfylder stadig de officielle mål, selv om der repareres i form af afklipning af de yderste 10% af længden. Mange forsøger selv at reparerer flaget, men de fleste private har “kun” en lille husholdnings symaskine som ikke magter at sy igennem det kraftige stof på det tunge flag og den kraftige sytråd som er nødvendig for at reperationen kan holde.

Klauber-Flag ser frem til at hjælpe dig med at få et flot flag igen.

BORTSKAFFELSE AF DANNEBROG?

Når flaget er slidt, skal det kasseres, og det bør ske med respekt for det gamle flag. 

Et udtjent flag skal brændes. Hertil bruger du den kommunal affaldsordning, hvor flaget sendes til et forbrændingsanlæg. Hvis det ikke  er muligt, kan du brænde flaget på et privat bål, gerne sammen med familien, hvor man kan tænke lidt over hvad flaget har oplevet.

Er flaget af uld eller et andet naturstof, er det ikke et problem med at brænde flaget selv.

Er flaget derimod lavet af polyester (hvilket de fleste er i dag), vil det ikke kunne lade sig gøre at brænde flaget på et bål. Det vil bare  smelte,  med tilhørende giftig røgudvikling. På et komunalt forbrændingsanlæg anvendes der højere temperaturer, derved destrueres de farlige gasser, og det bliver håndteret sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Flaget skal inden afleveringen til et forbrændingsanlæg være godt pakket ind i en affaldspose.

En udtjent vimpel eller stander bortskaffes på samme måde som flaget.

Håber du har fået svar på dit spørgsmål.

HVAD SYNGER MAN NÅR FLAGET SKAL OP/NED?
Såfremt det ønskes, kan man afsynge en sang når flaget hejses eller tages ned.
Der er ingenting der maner

Der er ingenting, der maner,
som et flag, der går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op;
Og det vajer under saling
som en flammende befaling,
åh, men også som en hvisken
om det største, som vi ved:
Ikke din og ikke min,
men hele folkets evighed!

Derfor blotter vi vort hoved,
hver gang flaget går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op.
Det er vore drømmes tolk,
det er både land og folk.
Lad dit hvide kors forkynde
for hver fremmed havn og
red, om end hele verden strides,
jeg er Danmark, jeg er fred!

Det har vajet for de slægter,
hvorved vi og vort blev til,
over fredens milde toner,
over kampens vilde spil.
Det var forrest, når de sejred’
det var med dem, når de fejred’,
langt fra hjemmet, hjemmets fester,
det var råbet, når de stred,
og det sidste suk i bølgen,
når det stolte skib gik ned.

Axel Juel1915/Georg Rygaard 1917.
Sangen er skrevet under Første Verdenskrig.

ELLER.:

Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag

Vaj højt, vaj stolt og “frit vort flag,
med dugen hvid og rød!
Og vidn, vor sag er Danmarks sag;
vi vil ej savnes på denne dag,
da terningen om liv og død
skal rulle i dets skød!

Vift til os kækt og frejdigt mod
Og tro, som vakler ej!
Vift styrke til vor arm og fod
Og sundhed til vor hjerterod!
Vink frem enhver, som følger dig
ad pligtens lige vej.

Og mind os om, at hvor vi går
for folk og fædreland,
os mangen kærlig tanke når,
og mangt et ædelt hjerte slår
af samme følelse i brand
hos kvinde som hos mand

Vaj højt, vort mærke, fra din stang
i solskin, regn og vind!
Flyv lystigt gennem skov og vang,
ombrust af glade stemmers klang,
men væk og alvor i vort sind,
vie os til manddom ind!

Carl Plougl Johan Bartholdy 1867.
Sangen blev populær under Anden Verdenskrig
og er det blandt spejderbevægelserne.

Fra himlen er du faldet.

Fra himlen er du faldet,
du Danmarks helligdom!
Did har du kæmper kaldet,
som verden leder om.
Så længe rygtet svinger
sig over land og sø,
mens Nordens harpe klinger,
din ros skal ej uddø.

B. S. Ingemann

SKAL FLAGET PÅ HALV ELLER TIL TOPS?

Er den 9. april sammenfaldende med en kirkelig højtid skal der flages som ved den kirkelige højtid.

Hvis, der er fødselsdage i kongehuset på en langfredag, flages der på halv stang hele dagen.

Hvis en ældre beboer på plejehjemmet “går bort” eller skal begraves, samtidig med at en anden beboer har fødselsdag, vil jeg anbefale at man tager en snak med beboren der har fødselsdag, og flager på halv stang som til bisættelse.
Lav evt. et opslag, med hvorfor der flages på halv stang, og sæt det op på et sted hvor alle kan se det, især besøgende.

Det er altid en god ting at tale om dette.

HVORNÅR NÆVNES DANNEBROG FØRSTE GANG?

Første gang navnet forekommer i en dansk tekst kan spores tilbage til 1478. Ca. hundrede år før optræder navnet i den Nederlandske middelalders våbenbog, Armorial Gelre sammen med våbnet for Valdemar IV Atterdag.

Det er altid en god ting at tale om dette.

HVAD ER "RAVNEFLAGET ELLER RAVNEFANEN"?

Ravneflaget – Historisk er det svært at bestemme, hvorvidt Dannebrog virkeligt er verdens ældste flag. Men det kan konstateres, at det røde flag med det hvide kors, som vi i dag betegner som Dannebrog, ikke er Danmarks ældste flag.

Det ældst kendte danske flag var nemlig Ravnefanen. En rød dug med Odins hellige ravn broderet i sort. Det var kendt og frygtet viden om som vikingernes samlingsmærke. Denne Ravnefane blev benyttet af Danskerne under Normannertogterne og gennem Vikingetiden som nationalmærke i krig, men ikke i fred. Oprindeligt var en fane kun et krigs-symbol.
Kong Knud den Store førte således en Ravnefane i det slaget ved Ashington i England i 1016. Fanen blev også kaldt Danebroge, dvs. Danernes klæde (mærke). Skrivemåden er i tidens løb ændret til Dannebrog.
Herunder ses en rekonstruktion af Ravnefanen. Denne fane kan, og bliver, leveret i flere forskellige udgaver. Find disse under “national flag” og søg på “R”.

Ravnefanen

HVOR KAN JEG SE OG LÆSE OM DE DANSKE FLAGDAGE?

Hvis du går til siden “flagkalender”, som du finder på denne side øverst til venstre, så ser du, lidt nede på siden, her både datoer og forklaringer samt om flaget skal på hel eller halv. Du kan også se om det er en offentlig flagdag, militær flagdag eller kirkelig flagdag.

HVORDAN FINDER JEG UD AF HVOR HØJ MIN FLAGSTANG ER?

Hvis din flagstang ligger ned på jorden, er det let nok at måle den. Men hvis stangen står lodret har jeg her en løsning.:

Du binder en knude med linens to ender, og hejser denne knude op til knopen. Derefter begynder du at trække knuden ned samtidig med at du måler på linen med en tommestok.

Når du møder knuden fortsætter du med at måle ned af stangen til du når jorden. Læg da de to tal sammen, og du har højden på stangen.

Hvis linen er så lang at du ikke møder knuden, giver højden sig selv når du når jorden.

Håber du finder ud af det.

KAN MAN KØBE DET HISTORISKE HAGEKORS FLAG OG SYDSTATS FLAGET?

 

Som udgangspunkt nej disse flag fremstiller vi ikke, men såfremt der fremsendes dokumentation for at flaget KUN skal bruges til en enkeltstående teater opsætning eller som historisk rigtiggørelse i en filmproduktion, så gøres en undtagelse.

Svastika eller hagekors flaget samt Sydstats flaget sælges ikke til privatpersoner eller firmaer, med mindte ovennævnte opfyldes. Flaget vises heller ikke på siderne med tidligere Tyske flag. Klauber-Flag håber på forståelse for dette flag.

Håber du finder ud af det.

HVOR MANGE STRIBER HAR EN STRIBET VINDPOSE?

 

En stribet vindpose, eller “markeringspose” som den rettelig hedder, som den du ser ved de danske flyvepladser, offentlige og private, består af 3 røde og 2 hvide striber rundt i ring.

Nogle mener at samme pose er rød, med 2 hvide striber, det kan godt være den ser sådan ud, MEN den består af 5 sammensyede stykker stof, hvor der er 3 røde stykker med 2 hvide stykker imellem.

Vindposen eller markeringsposen, som den også kaldes, viser piloten vindretningen. Samtidig, og især hvis den er lavet rigtig, viser den også piloten hvor meget det blæser idet den yderste del “drypper” alt efter vindhastigheden. Se skemaet herunder:

Håber du finder ud af det.

HVAD ER EN OFFENTLIG FLAGDAG?

 

Officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning. Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger – på den grønlandske flagdag dog med det grønlandske flag Erfalasorput og på den færøske flagdag med det færøske flag Merkið. Private personer, virksomheder og organisationer mv. har ikke pligt til at flage på de officielle flagdage.

I tilfælde, hvor fødselsdage i kongehuset falder på langfredag, flages der på halv stang. Der gælder særlige regler for militære flagdage.

Udover de officielle flagdage kan Justitsministeriet bestemme, at statslige myndigheder skal flage i anledning af særlige begivenheder, som f.eks. statsbesøg eller særlige begivenheder i Kongehuset.

Håber du finder ud af det.

HVORNÅR ER DE OFFENTLIG FLAGDAG I DANMARK?

 

Justitsministeriet skal herved meddele, at følgende dage er officielle flagdage:

Cirkulæreskrivelse CIS nr 9218 af 23.03.2018 om officielle flagdage.

1. januar
 
Nytårsdag.
5. februar
 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Marys fødselsdag.
6. februar
 
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Maries fødselsdag.
   
Langfredag. Der flages på halv stang hele dagen.
   
Påskedag.
9. april
 
Besættelsesdagen. Der flages på halv stang til kl. 12.00, herefter på hel stang.
16. april
 
Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag.
29. april
 
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes fødselsdag.
   
Kristi Himmelfartsdag.
5. maj
 
Befrielsesdagen.
   
Pinsedag.
26. maj
 
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag.
5. juni
 
Grundlovsdag.
7. juni
 
Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag.
15. juni
 
Valdemarsdag og genforeningsdag.
21. juni
 
Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag Erfalasorput.
29. juli
 
Færøernes nationale festdag, Olai Dag. Der flages med det færøske flag Merkið.
5. september
 
Danmarks udsendte.
25. december
 
Juledag.

I tilfælde, hvor fødselsdage i kongehuset falder på langfredag, flages der på halv stang.

Der gælder særlige regler for militære flagdage.

 

Håber du finder ud af det.

MÅ DANNEBROG INDGÅ I ET FIRMALOGO?

Danske firmaer, der producerer varer af dansk oprindelse, kan som udgangspunkt benytte stutflaget som mærkning på deres produkter.

Det er som udgangspunkt tilladt at anvende Dannebrog i form af stutflaget i firmalogoer, varemærker eller på salgsvarer, emballage eller i varereklamer, såfremt der er tale om danske firmaer og produkter af dansk oprindelse.

Anvendelse af Dannebrog (stutflaget) i firmalogoer for udenlandske firmaer eller produkter af udenlandsk oprindelse må derimod efter Justitsministeriets opfattelse anses for uberettiget.

JEG HÅBER DU FIK SVARET!

HVORDAN OPBEVARES ULD FLAG OG FANER?

 

Den bedste måde at opbevare både uld flag og uld faner er ved at pakke den ind i et bommuldsklade. dette klæde, medfølger som regel nye faner, og når denne ikke bruges, bør den pakkes ind i dette klæde for at den ikke angribes af møl, hvorved der kommer huller i stoffet.

Har du et dannebrogsflag i uld, bør du også pakke dette ind i bommuld. Har du ikke et bommulds klæde, så kan du med fordel bruge et gammelt pudebetræk, bare du sørger for at det holdes tæt.

JEG HÅBER DU FIK SVARET!