Flagets størrelse

Flagets størrelse, er også det der i fagsproget betegnes som forholdstal, hvis et forholdstal er 2:3 betyder det at flaget er 300 cm lang og 200 cm høj. Du kan dividere 3 op i 300 og derefter gange med 2, så har du højden på flaget.
Hvis der flages med Dannebrog sammen med andre landes flag, skal alle flag mindst have de samme vandrette mål. Hvis Dannebrog hejses på en højere fritstående lodret flagstang, skal flaget være større for dermed at være mere synlig. Hvis der ikke tages hensyn til, at de enkelte staters og sammenslutningers flag har forskellige størrelsesforhold mellem flagets bredde og længde, ser flagene forskellige ud i proportioner.
Til dato vises der ca. 27 forskellige højder til samme længde på min hjemmeside.
Derfor når du vælger størrelse ved køb af flag, er det altid længden der vises i den grå søge bjælke under størrelse. Højden ses her. eneste undtagelse er flaget fra Nepal der er omvendt i forholdstal.

Viser 1 resultat

Herover ses en liste over landes flag som ses på min hjemmeside, sorteret efter flagets højde, når det vandrette mål er det samme. Der er 20 forskellige højder bare i FN medlemslandene. Eks. flag i 2:3 er alle 300 cm lange og 200 cm høje og 1:2 er alle 300 cm lange og 150 cm høje osv.
DERFOR flager vi i Danmak med flag der har samme længde, så må højden variere efter nation, omvendt vil se forkert ud.
Der findes et utal af lokalflag verden over, som har sine egne mål, kontakt Klauber-Flag hvis du søger et flag som ikke ses herunder, jeg har adgang til over 110.000 skitser.