KISTEFLAG

1.500,00 kr. pr. stk.

Nulstil

Flagets beskrivelse

Dannebrog på kisten Hvis kisten dækkes med Dannebrog, skal de to kvadratiske felter ligge over kistens hovedende. Der må kun anvendes et almindeligt dannebrogsflag.
Ved bisættelser følger flaget kisten i rustvognen og fjernes af bedemanden inden aflevering til kremering. Når kisten er placeret i rustvognen, vil de nærmeste pårørende lægge blomster. Disse blomster må gerne placeres direkte på den dannebrogsdækkede kiste. Det er bedemandens ansvar, at flaget på et senere tidspunkt foldes sammen og leveres tilbage til de pårørende. Dannebrog må ikke brændes sammen med kisten.

 

Hvordan er reglerne

Dannebrog på kisten Hvis kisten dækkes med Dannebrog, skal de to kvadratiske felter ligge over kistens hovedende. Der må kun anvendes et almindeligt dannebrogsflag.
Ved bisættelser følger flaget kisten i rustvognen og fjernes af bedemanden inden aflevering til kremering. Når kisten er placeret i rustvognen, vil de nærmeste pårørende lægge blomster. Disse blomster må gerne placeres direkte på den dannebrogsdækkede kiste. Det er bedemandens ansvar, at flaget på et senere tidspunkt foldes sammen og leveres tilbage til de pårørende. Dannebrog må ikke brændes sammen med kisten.
Ved begravelser følger flaget kisten til graven, og umiddelbart inden kisten sænkes i graven, fjernes og sammenfoldes flaget. Hertil bør to personer være udpeget. Flaget lægges sammen og afleveres til de pårørende. Dannebrog må aldrig begraves sammen med kisten.
Hvis det er de pårørendes ønske, at kisten skal udsmykkes med Dannebrog, er det de pårørende, der fremskaffer et flag. Det er således også de pårørende, som afgør, hvad der skal ske med det tilbageleverede flag.
Har den afdøde ordner eller medaljer, kan disse sættes i flaget i fodenden. Normalt anvendes der en lille stofbetrukket plade hertil.
Har afdøde haft en uniformeret stilling, kan kasket og eventuelt sabel lægges på flaget.
Blomsterdekoration på kisten Er der oven på kisten lagt et dannebrogsflag, må dette ikke dækkes af en blomsterdekoration.
Ønsker de pårørende, at der oven på kisten skal placeres en blomsterdekoration, skal flaget delvist fjernes, inden blomsterne anbringes.
Jordpåkastelse med Dannebrog på kisten Den kirkelige handling omkring jordpåkastelse er en meget central del af en bisættelse eller en begravelse. Alle tilstedeværendes opmærksomhed er rettet mod handlingen. Derfor er det meget vigtigt, at jordpåkastelsen gennemføres på en sådan måde, at den viser respekt for den afdøde, for Dannebrog og for det kirkelige ritual.
Der må ikke kastes jord på Dannebrog. Umiddelbart før jordpåkastelsen skal gennemføres, lægges Dannebrog pænt tilbage ved hovedenden. Det muliggør, at selve jordpåkastelsen kan ske direkte på kisten. Flaget skal ikke lægges tilbage, fordi flaget ikke må placeres ovenpå indviet jord.
Alternativt kan man bruge en lille metalbakke, der placeres på kistens hovedende. I denne situation skal Dannebrog ikke lægges til side.
Dannebrog i fremmede kirker. Hvis Dannebrog skal anvendes i andre landes kirkesamfund i Danmark, optræder dannebrogsflaget i denne sammenhæng på ’fremmed jord’. Dannebrog er derfor underlagt de bestemmelser, som er gældende for udenlandske flags tilstedeværelse i det pågældende land.

Flagets størrelse og farve

AFSENDELSE: 2 – 4 dage, det er en god ide at notere dagen for bisættelsen under bemærkninger ved bestilling, så gør vi alt hvad vi kan for at levere rettidigt.
STØRRELSE.: 300 x 175 cm (ikke som alm. Dannebrogsflag).
KORSBREDDEN.: Det hvide kors bredden er ca. 27 cm.
MONTERING.: Flaget er ikke med flagkroge, men kantsyet på alle sider.
FARVEN.: Leveres i almindelig dannebrogsrød, men ønskes kisteflaget leveret i ORLOGSRØD, vælges dette.
BEMÆRKNING.: Andre størrelser kan leveres  (barnekiste). Evt. anden størrelse skal bekræftes af Klauber-Flag før produktion.

MÅSKE kunne du også have brug for et sørgebind på armen, så kan du klikke her, og du viderestilles.

Du kunne også være interesseret i...