Information – Daglig brug og udtjente flag – tag dit flag ned når det blæser over 15 m/sek.

Klauber-Flag leverer alle former for flag som dannebrogsflag, dannebrogsvimpler og Dannebrogsstander og reklameflag af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Tro det eller ej, men den rigtigste måde at skille sig af med et udtjent dannebrogsflag på, er ved at brænde det, læs herunder.

Flagning til daglig
Det står en hver frit for om man vil flage på hverdage eller de danske flagdage. Men ønsker du at hejse flaget skal du huske at det skal op og ned til de rigtige klokkeslæt.

Flagtider op & ned.
Flaget hejses tidligst kl. 08:oo, og nedhales senest ved solnedgang.
På dage, hvor solen står op efter kl. 08:oo, hejses flaget først ved solopgang.
Visse steder er det dog praksis, at flaget nedhales kl. 20:oo, uanset solen endnu ikke er gået ned.

Hejs altid et helt og rent flag. Benyt aldrig en flagstang der er beskidt eller så ru, at flaget går itu under brugen. Tag altid flaget ned straks du ser, det er itu, send det til vask og reparation omgående, gerne hos Klauber-Flag.

Flag om natten
Flaget må gerne være hejst hele døgnet, hvis det er kraftig belyst om natten.

Flag i blæst
Flaget bør ikke hejses, når det blæser over 15 m/sek. hvilket er kuling, HUSK det blæser også om natten.

Stormflag
Af hensyn til stangen, flaget og alt det omkringværende, skal flaget nedtages, når der meldes om storm, hvilket er 20 m/sek. og derover. Det kan anbefales at bruge et stormflag, dette flag er halvt så højt ved stangen som et almindeligt flag. Husk også at nedtage flaget, når der er udsigt til kraftigt isslag, da flagdugen kan knække, og flaget bliver meget tungt. Alle flag og vimpler der fremsendes til reperation faktureres for et mindre administrativ beløb (se salgs- og leveringsbetingelser) samt returfragten af denne reperation til gældende vægttakster. Klauber-Flag hæfter ikke for skader af nogen art på bygninger, personer, flag eller lignende, ved forkert brug af flaget.
Er stormflag kan altid købes fra hjemmesiden, gå til “alle flag” klik på “Danmark” og find stormflaget.

Sammenlægning af Dannebrog.
Flaget bør aldrig lægges sammen i fugtig stand, og ikke hvis det er itu, Klauber-Flag reparerer gerne dit flag, også selv om det ikke er købt hos os. Husk at vi kan reparerer ALLE flag, se prisen under salgs- og leveringsbetingelser.

Efter nedhaling samles flaget over den ene arm, og lægges sammen således: Flaget foldes sammen på langs i tre dele, således at det hvide kors er øverst, derefter foldes flaget sammen over det hvide kors, således at forkanten mangler ca. 10-15 cm. op til lenningen, derefter rulles flaget stramt sammen og linen på flaget snoes om flaget for at holde det sammenrullet. De nye Dannebrogsflag med flagclips, har ingen line, så der må da bruges en seperat line til dette formål. Flaget opbevares derefter i en egnet pose eller æske for at undgå tilsmudsning, fugtindtrængning, musebid eller, hvis du har et uldflag, så møl.

Flagning på halv stang.
På visse mindedage og i anledning af dødsfald flages på halv stang. Hejs ALDRIG et flag direkte på halv, og nedhal aldrig flaget direkte fra halv stang. Flaget hejses FØRST til tops og forbliver oppe nogle sekunder. Derefter sættes det på halv, dvs. nedhales så langt, at flagets UNDERKANT befinder sig ud for MIDTEN af flagstangen. Ved flagning fra skrådtstillet flagstænger, monteret på husfacader sættes det hvide kors ud for flagstangens midte. Når flaget skal hales ned, HEJSES det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted.

Udtjente Dannebrogsflag.
Når et Dannebrogsflag er blevet brugt så længe, at det ikke mere er præsentabelt, det er når der mangler 20-30% af flagets vandrette mål, skal man sørge for, at det bliver tilintegjort, så det ikke fx. bliver brugt til pudseklud, blæser rundt på en losseplads eller i det heletaget kommer fremmede folk i hænde.

Hvor barsk det end kan lyde, anbefales det, at det udtjente Dannebrogsflag simpelthend brændes – enten på et privat ildsted eller via affaldet, der går til forbrændingsanstalten. Vælges den sidste løsning bør det indpakkes forsvarligt i fx. en sort affaldssæk.