NORGE

Fra 196,25 kr. pr. stk.

Nulstil

Beskrivelse

Norges flag kom først i 1899, indtil da brugte man fra og med 1600-tallet det danske flag på grund af unionen med Danmark. Det selvstændige Norge indførte i 1814 det danske flag med løven fra det norske rigsvåben i øverste hjørne ind mod stangen. Dette var i brug til 1821. Et fælles unionsflag for Sverige og Norge blev indført i 1815 – det svenske flag med et hvidt kryds på rød bund i øverste hjørne ind mod stangen. Unionsflaget blev brugt som stats- og orlogsflag, og som koffardiflag i fjerne farvand. I 1821 tegnede stortingsmand Fredrik Meltzer det norske flag som vi kender det i dag. Til minde om den netop afsluttede union med Danmark og den daværende union med Sverige, tog Meltzer elementer fra begge disse flag; Danmarks røde og hvide korsflag med et indlagt kors i Sveriges blå farve. Kombinationen rødt–hvidt–blåt refererede desuden til flere demokratiske staters flag. I 1844 blev et unionsmærke indført i øverste hjørne ind mod stangen både i det svenske og norske flag. Det var en blanding af de norske og svenske flagfarver. Unionsmærket var kendt blandt folk under navnet “Sildesalaten”. I begyndelsen var unionsflaget meget populært i Norge, fordi det markerede ligestilling mellem de to stater.


Norge bruger selv denne stribet vimpel uden dobbeltkors.:

Norge har et stats flag, som kan bestilles.:

Norge og Sverige Unions Flag fra 1844.:

Du kunne også være interesseret i...