Stænger & tilbehør

I denne kategori kan der købes flagstænger i træ og glasfiber og diverse tilbehør samt opsætning af stængerne.
HUSK ved montering af flagstangen, at der SKAL være tydelig afmærket hvor stangen skal stå, da montøren kan komme både tidligt og sent eller når du ikke er hjemme. Det er også praktisk at notere et telefonnr. (under bemærkning) som du kan træffes på, i arbejdstiden, hvis der er spørgsmål.
Leveringen sker med lastbil, så der skal være uhindret adgang for 16,5 m. tungt køretøj.
Monteringsprisen er under forudsætning af at opsætningen sker i almindelig jordbundsforhold. Dvs. der må ikke være kabler, trærødder, flise eller asfalt belægning. Stedet skal være tydelig markeret og tilgængelig for mand og evt.  maskiner. Evt. bortskaffelse af jord/affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn og lossepladsafgift, der vil blive fremsendt ny faktura, hvis betaling er sket via hjemmesiden.

Viser alle 30 resultater