Samtykkeerklæring

Klauber-Flag producerer alle former for flag som dannebrogsflag, dannebrogsvimpler og dannebrogsstander af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Samtykke erklæring

Ved at afkrydse samtykke feltet i formularen, giver du samtykke til at Klauber-Flag må bruge mine oplyste data til at:

Sende mig e-mails med svar på ønsket information. Samt at gemme mine data så længe de har relevans.

Jeg er gjort bekendt med, at der kan benyttes eksterne IT-leverandører, som driver den database, hvori mine informationer opsamles og opbevares.

På den baggrund samtykker jeg i, at Klauber-Flag må gemme disse indsamlede informationer, og at disse informationer dermed bliver personhenførbare og omfattet af persondatalovgivningens beskyttelsesregler.

For opbevaring af mine informationer gælder persondatalovgivningen.

Jeg er gjort bekendt med, at jeg altid kan få indsigt i de oplysninger som Klauber-Flag opbevarer om mig, samt tilbagekalde samtykke helt eller delvist, ved at rette direkte henvendelse til Klauber-Flag. Jeg er også bekendt med at jeg kan kræve fejl i mine informationer rettet og slettet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Du afmelder nyhedsbreve fra Klauber-Flag, ved at afmelde på det næste nyhedsbrev du modtager fra Klauber-Flag.